Teoria
rozwiązanie
Oblicz wyrażenie z potęgami: 9^(1/3)⋅27^(1/2) / √3 Zamiana potęgi z wykładnikiem 1/n na pierwiastek. Potęgowanie potęgi. Iloczyn potęg. Iloraz potęg. Zamiana potęgi z wykładnikiem m/n na pierwiastek.