matematykaszkolna.pl
geometria analityczna PR Placusio9: Punkty A = (−2, −4) i B = (11, −2) s ˛a wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C tego trójkąta leży na prostej y = 2x + 14, a dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D =(73, −103) . Oblicz współrzędne wierzchołka C trójkąta ABC.
17 mar 11:15
getin:
 |AC| 
Skorzystaj z tego że |DB| = 2|AD|, zatem z tw. o dwusiecznej mamy

=
 |AD| 
 |BC| 

, czyli musi być |BC| = 2|AC|.
 |DB| 
Potem przyjmujemy C = (x, 2x+14) i korzystamy ze wzoru na długość odcinka do obliczenia |BC| i |AC|
 187 23 
Wyszły mi dwa rozwiązania: C = (−5,4) oraz C = (−

,

)
 15 15 
17 mar 11:46
Placusio9: dziękuję za pomoc
17 mar 11:52
Mariusz: https://matematykaszkolna.pl/forum/416454.html Ciekawe ile razy jeszcze się to zadanie pojawi getin jeżeli dopuścimy trójkąty zdegenerowane będą trzy rozwiązania Chyba się pomyliłeś , ten drugi punkt ma inne współrzędne
17 mar 14:55
Mila: Inny sposób niż Mariusza https://matematykaszkolna.pl/forum/416497.html
17 mar 15:05
pytajnik: Ile jeszcze razy ?
17 mar 15:11
getin: Faktycznie pomyliłem się − dzięki za uwagę. Prawidłowe współrzędne punktu C niezdegenerowanego
 187 164 
trójkąta ABC to C = (−5,4) oraz C = (−

, −

)
 15 15 
17 mar 16:08
Placusio9: dziekuje
17 mar 18:33