matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Punkty A = (− 2,− 4) i B = (11,− 2) są wierzchołkami trójkąta ABC . Wierzchołek C tego trójkąta leży na prostej y = 2x + 14 , a dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D =( 73; 103 ) . Oblicz współrzędne wierzchołka C trójkąta ABC .
7 mar 19:48
7 mar 21:32
anna: dziękuję bardzo nie pamiętałam tego twierdzenia
8 mar 08:17
Mariusz: Ja proponuję takie podejście https://matematykaszkolna.pl/forum/416454.html
8 mar 09:41
Mariusz: "dziękuję bardzo nie pamiętałam tego twierdzenia" Ja w przytoczonym przeze mnie wpisie pokazałem że jednak można bez tego twierdzenia
8 mar 10:13
Mila: Dobrze zapisałaś wsp. puntu D ?
8 mar 15:51
Mila: rysunek
 7 10 
A=(−2,−4), B=(11,−2), D=(

,−

)
 3 3 
1)
b AD 

=

a DB 
 7 −10 173 173 
|AD|2=(

+2)2+(

+4)2=

, |AD|=

 3 3 9 3 
 7 10 692 2173 
|BD|2=(

−11)2+(−

+2)2=

, |BD|=

 3 3 9 3 
 1 b 
k=

=

 2 a 
a=2b 2) C=(x,2x+14) |AC|2=(x+2)2+(2x+18)2=5x2+76x+328 |BC|2=5x2+42x+377 5x2+42x+377=4*(5x2+76x+328) C1: x=−5 ,y=4 lub
 187 −164 
C2: x=−

, y=

 15 15 
dwa rozwiązania
8 mar 16:51
anna: jeszcze raz dziękuję
9 mar 08:51