matematykaszkolna.pl
analityczna maturka: Punkty A=(−2,−4) i B=(11,−2) są wierzchołkami trójkąta ABC Wierzchołek C leży na prostej y=2x+14 Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D=(73, −103) Oblicz współrzędne punktu C
4 mar 21:32
wmboczek: AD/DB=AC/BC C(x,2x+14) ...
4 mar 22:32
Mariusz: Ja proponuję takie podejście Policzyć współczynniki kierunkowe prostych AB (jeżeli chcemy wykluczyć przypadek trójkąta zdegenerowanego) oraz BC, CD, AC I teraz
mBC−mCD mCD−mAC 

=

1+mBCmCD 1+mCDmAC 
gdzie np mAC to współczynnik kierunkowy prostej AC Jeżeli chodzi o punkt C to ma on współrzędne C=(p,2p+14) Jeżeli nie wyeliminujemy przypadku trójkąta zdegenerowanego to będziemy mieli trzy rozwiązania Jeżeli wyeliminujemy przypadek trójkąta zdegenerowanego to będziemy mieli dwa rozwiązania
6 mar 13:25
Mariusz: Równanie prostej AB
 −2−(−4) 
y−(−4)=

(x−(−2))
 11−(−2) 
 2 
y+4 =

(x+2)
 13 
 2 48 
y =

x −

 13 13 
Współczynnik kierunkowy prostej BC
 (2p+14)−(−2) 
mBC=

 p−11 
 2p+16 
mBC=

 p−11 
Współczynnik kierunkowy prostej CD
 
 10 

−(2p+14)
 3 
 
mCD=

 
7 

−p
3 
 
 6p+52 
mCD=

 3p−7 
Współczynnik kierunkowy prostej AC
 (2p+14) − (−4) 
mAC =

 p−(−2) 
 2p+18 
mAC =

 p+2 
2p+16 6p+52 


p−11 3p−7 
 

=
 2p+16 6p+52 
1 +

*

 p−11 3p−7 
 
6p+52 2p+18 


3p−7 p+2 
 

 6p+52 2p+18 
1 +

*

 3p−7 p+2 
 
(2p+16)(3p−7)−(6p+52)(p−11) 

(p−11)(3p−7) 
 

=
(p−11)(3p−7)+(2p+16)(6p+52) 

(p−11)(3p−7) 
 
(6p+52)(p+2)−(2p+18)(3p−7) 

(3p−7)(p+2) 
 

(3p−7)(p+2)+(6p+52)(2p+18) 

(3p−7)(p+2) 
 
(2p+16)(3p−7)−(6p+52)(p−11) 

=
(p−11)(3p−7)+(2p+16)(6p+52) 
(6p+52)(p+2)−(2p+18)(3p−7) 

(3p−7)(p+2)+(6p+52)(2p+18) 
(6p2−14p+48p−112)−(6p2−66p+52p−572) 

=
3p2−7p−33p+77+12p2+104p+96p+832 
(6p2+12p+52p+104)−(6p2−14p+54p−126) 

3p2+6p−7p−14+12p2+108p+104p+936 
48p+460 24p+230 

=

15p2+160p+909 15p2+211p+922 
48p+460 24p+230 


= 0
15p2+160p+909 15p2+211p+922 
 2 1 
(24p+230)(


) = 0
 15p2+160p+909 15p2+211p+922 
 (30p2+422p+1844)−(15p2+160p+909) 
(24p+230)(

)
 (15p2+160p+909)(15p2+211p+922) 
 15p2+262p+935 
(24p+230)(

) = 0
 (15p2+160p+909)(15p2+211p+922) 
(24p+230)(15p2+262p+935)=0
 115 
Dla p = −

otrzymamy trójkąt zdegenerowany
 12 
15p2+262p+935 = 0 Δ=2622−60*935 400+46*6=400+276=676 67600+522*2=67600+1044=68644 Δ = 68644 − 56100 Δ = 12544 1'25'44 = 112 1 25|21*1 21 444|222*2 444 0 15p2+262p+935 = 0
 −262−112 −374 187 
p1 =

=

= −

 30 30 15 
 −262+112 −150 
p2 =

=

= −5
 30 30 
Dla p1 punkt C ma współrzędne
 187 164 
C=(−

,−

)
 15 15 
Dla p2 punkt C ma współrzędne C = (−5,4)
8 mar 11:20
tyka: C = (xc, 2xc+14)
 |AC| |BC| 
Proponuję zastosować twierdzenie o dwusiecznej w trójkącie:

=

 |AD| |BD| 
8 mar 12:02
8 mar 18:01