matematykaszkolna.pl
Geometria Analityczna Algorytm:
 4 5 
Mając prostą prostopadła do prostej y =

x i punkt A = (−5; −

), który do niej
 3 3 
należy Chce obliczyć równanie tej drugiej prostej. Jak to się robi?
5 maj 07:18
daras: https://matematykaszkolna.pl/strona/42.html https://matematykaszkolna.pl/strona/1223.html zajrzenie do podręcznika, wklepanie w gugle bardzo boli czy w ogóle nie przyszło do głowy
5 maj 18:04
Mariusz: Przypuśćmy że mamy dane dwie proste l1: y=a1x+b1 oraz l2: y=a2x+b2 a1=tgα Współczynnik kierunkowy jest tangensem kąta nachylenia tej prostej do osi OX a2=tgβ Współczynnik kierunkowy jest tangensem kąta nachylenia tej prostej do osi OX Teraz kąt między tymi prostymi jest różnicą α − β
 tgα − tgβ 
tg(α−β)=

 1+tgαtgβ 
 a1 − a2 
Mamy zatem tg(α−β)=

 1+a1a2 
Jak wiemy dla 90 stopni tangens nie istnieje a kiedy w powyższym ilorazie będziemy mieli taką możliwość ? Gdy przyrównasz mianownik powyższego ułamka do zera to dostaniesz warunek na prostopadłość prostych
5 maj 20:22
Eta: No nie wytrzymam ! na litość ... Mariusz
 4 1 3 
k: y=

x p⊥k i A∊p to ap=−

= −

 3 ak 4 
p: y=ap(x−xA)+yA
 3 5 
to p: y= −

(x+5)=

 4 3 
 3 65 
p: y=−

x−

 4 12 
================ i po ptokachemotka
5 maj 20:34