matematykaszkolna.pl
ciągi Hubert: Wyrazy niezerowego ciągu geometrycznego (an) , określonego dla n ≥ 1 spełniają warunki: 3a15 = 4a17 − 4a16 oraz a8 * a9 = −9/512 . Oblicz iloczyn pierwszych sześciu wyrazów tego ciągu.
23 mar 16:26
Hubert: I jeszcze to: W prostopadłościanie pola trzech ścian o wspólnym wierzchołku są równe P1, P2 i P3 . Oblicz objętość tego prostopadłościanu.
23 mar 16:42
23 mar 16:45
Hubert: Pomoże ktoś z tym ciągiem?
23 mar 17:19
6latek: https://matematykaszkolna.pl/forum/408487.html Zobacz rozwiazanie Pani Mili
23 mar 17:27