matematykaszkolna.pl
Geometria Werve: Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 13 i 27. Oblicz długość odcinka dwusiecznej kąta prostego, zawartego w danym trójkącie. Wynik podaj z dokładnością jednej setnej.
15 lut 08:08
getin: przeciwprostokątna c = 132+272 = 898 Rozwiąż układ równań {y2 = 132 + x2 − 26x*cos45o {(898−y)2 = 272 + x2 − 54x*cos45o Wyliczona wartość x będzie odpowiedzią do zadania
15 lut 08:30
daras: można też bardziej analitycznie to rozwiązać znając kąt nachylenia prostej i współrzędne punktów https://matematykaszkolna.pl/strona/1223.html
15 lut 08:41
Werve: Przepraszam że pytam ale co to y i x
15 lut 08:41
Werve: Never mind
15 lut 08:42
daras: znaleziony punkt przecięcia prostych ma współrzędne: P(8,775; 8,775) więc długość odcinka OP: https://matematykaszkolna.pl/strona/1248.html wynosi 8,7752 ≈ 12,41
15 lut 08:55
daras: rysunek
 13 
y = −

+ 13
 27 
y = x
15 lut 09:01
Eta: rysunek
 2ab 
d=

 a+b 
=========== Podstaw dane i oblicz............
15 lut 10:40
Eta:
 ab bd ad 
P(ABC)=

P1=

*sin45o , P2=

*sin45o
 2 2 2 
P(ABC)=P1+P2
2ab d2 

=

(a+b)
4 4 
 2ab 
d=

 a+b 
============
15 lut 10:48
daras: mój "analityczny" sposób jest jednak najprostszy emotka nie trzeba wcale znać wielu wzorów, własciwie tylko tw. Pitagorasa
15 lut 13:50
Eta:
15 lut 13:56
Eta: A jak ktoś nie zna Pitagorasa
15 lut 13:58
chichi: A ty @Eta jak go znasz, to pozdrów go ode mnie
15 lut 14:01
Eta: Masz to..... jak w ruskim banku
15 lut 14:04
daras: ode mnie też
15 lut 14:30
daras: może zaproś go na to forum
15 lut 14:30