matematykaszkolna.pl
Jak używać wektorów? Wykazywanie. Szukacz: Cześć, czy mógłby mi ktoś wyjasśnićnastępujące zadania: 1. Dane są punkty: A(0,−3), B(4,−1), C(5,3), D(−3,−1). Korzystając z własności wektorów wykaż, że czworokąt ABCD jest trapezem. 2. Wykres funkcji f(x)=−2x2 przesunięto równolegle o wektor v = [1,4] i otrzymano wykres funkcji g. Wykaż, że g(x)= −2x2 + 4x + 2.
30 paź 20:13
wredulus_pospolitus: Sprawdź czy wektor AB jest równoległy do CD (ewentualnie AD równoległy do BC)
30 paź 20:14
wredulus_pospolitus: A żeby to zrobić to: a) czy wiesz jak stworzyć wektor mając współrzędne dwóch punktów? b) kiedy dwa wektory są równoległe
30 paź 20:15
wredulus_pospolitus: 2. g(x) = −2x2 + 4x + 2 = −2x2 + 4x − 2 + 4 = −2(x2 − 2x + 1) + 4 = −2(x−1)2 + 4
30 paź 20:16
30 paź 20:25
Mila: f(x)=−2x2 v=[1,4] h(x)=f(x−1)+4 − wzór funkcji po przesunięciu o wektor [1,4] h(x)=−2*(x−1)2+4 h(x)=−2*(x2−2x+1)+4= −2x2+4x+2=g(x)
30 paź 20:42
30 paź 20:50
a7: zły link wkleiłam, sorki,
30 paź 20:54
a7: rysunekrobimy rysunek pomocniczy i sprawdzamy czy wektory AB i DC są równoległe wektor AB=a=[xB−xA, yB−yA]=[4−0, −1−(−3)]=[4,2] jego długość to |a|=20=25 wektor DC=b=[5−(−3), 3−(−1)]=[8,4] jego długość to |b|=80=45 sprawdzamy kąt między wektorami licząc liczy skalarny i wstawiając do wzoru na kąt między wektorami https://matematykaszkolna.pl/strona/1630.html aob=4*8+2*4=40
 40 
cosα=

=1 a więc są to wektory równoległe.
 40 
30 paź 21:12
Mila: wektory: [4,2], [8,4] są równoległe ponieważ :
4 2 1 

=

=

8 4 2 
albo tak: 4*4−8*2=0
30 paź 21:33
a7: ale skąd to bierzemy ten jakby wzór?
30 paź 21:37
a7: to mój sposób jest niepotrzebnie naokoło
30 paź 21:38
Szukacz: Ok, dzięki! Myślę, że mniej więcej ogarnąłem emotka
1 lis 22:08