Proszę o pomoc Monika : rysunekWyznacz boki i kąty α, β w trójkątach prostokątnych, jeżeli α znajduje się naprzeciwko a, β naprzeciwkoboku .b zad. 1 a=6,b=4. Zad. 2. α=30 *, c=12,zad. 3.α=β=45*,a=6.zad4.α=30*,b=12 pierwiastek 3
9 maj 07:22
janek191: z.1 c2 = a2 + b2 = 62 + 42 = 52 = 4*13 c = 213
 a 6 313 
sin α =

=

=

 c 213 13 
 b  4 213 
sin β =

=

=

 c 213 13 
9 maj 07:43
a7: rysunek
 6 
zad1 sinα=

=313/13≈0,8321
 213 
αodczytujemy z tablic≈ 56o http://matematyka.pisz.pl/strona/406.html β=90−α≈34
9 maj 07:44
janek191: z.2 α = 30o ⇒ β = 60o c = 12 Mamy
a 

= sin α
c 
a 1 

= sin 30o =

/ * 12
12 2 
a = 6 b2 = c2 − a2 = 122 − 62 = 144 − 36 = 108 = 36*3 b = 63
9 maj 07:47
a7: rysunekmamy trójkąt ekierkę o kątach 30, 60, 90 , znając jeden bok możemy policzyć inne a3=12 a=12/3=43
9 maj 07:48
a7: PS> to było zad.4
9 maj 07:48
9 maj 07:49