ciagi f123: Suma wszystkich liczb naturalnych nie wiekszych niz 100, ktore nie sa podzielne ani przez 4 ani przez 6 jest rowna
27 kwi 13:20
wredulus_pospolitus: Swszystkie ≤ 100 − Spodzielne przez 4 − Spodzielne przez 6 + Spodzielne przez 12
27 kwi 13:22
27 kwi 13:22
27 kwi 13:23