gg kuku: Kule wypełnia 400l wody. Oblicz pole kuli
29 lis 20:13
29 lis 20:18
Jerzy: Ze wzoru na objętość kuli oblicz r.Potem P 4πr2.
29 lis 20:18
kuku: nie mam kalkulatora z pierwiastkiem 3 stopnia proszę to obliczyć. pokazać co i jak
29 lis 20:20
Blee: A kto Ci każe wyliczać pierwiastek trzeciego stopnia? Siedzisz przed komputerem − tutaj też nie masz nigdzie programu który pozwala na obliczenie pierwiastka trzeciego stopnia?
29 lis 20:23
Blee: zacznijmy od tego, czy wiesz jaką objętość zajmuje 1l wody
29 lis 20:24
29 lis 20:24
a7: 4/3 πR3=40000cm3
 3 
R3=40000*

  
 30000 
R=p3{

 π 
4πR2=4π(30000π)23
29 lis 20:29
a7:
29 lis 20:29
a7: 40000=4/3*3.14*R3 R3=40000/4.19≈9546,54 R≈21.25 P=4*3.14*21.25=266.9
29 lis 20:37
Blee: a7 ... 266.9 'czego'
29 lis 20:38
a7: cm2
29 lis 20:39
Blee: taaaak a 1l = ile cm3
29 lis 20:43
a7: oj tak ech
29 lis 20:43
janek191: Oblicz pole powierzchni kuli lub pole sfery, a nie pole kuli emotka
29 lis 20:45
Blee: dlatego lepiej już w dm 'jechać' zadanie i na koniec ewentualnie zamienić na inną jednostkę, bo w końcu 1l = 1dm3 = 1'000 cm3 = 0.001 m3
29 lis 20:45
a7: jeszcze raz 400l = 400000cm3 (1l=1dm3=10cmx10cmx10cm) R3=400000/4.19≈95465.39 R≈45,70 P≈4*3.14*45,70=573,992≈574 cm2
29 lis 20:49
Jerzy: A kto powiedział,że pole ma być w cm2 ?
29 lis 20:54
a7: a niby dlaczego nie? wynik dość sensowny (trochę niedokładne pierwiastkowanie trzeciego stopnia)
29 lis 21:03
Bleee: a7 bo już od samego początku liczysz BŁĘDNIE. 400l = 40'000 cm3 według Twoich obliczeń
29 lis 22:35
Bleee: Aaa... To była odpowiedź na pytanie Jerzego emotka cofam co pisałem przed chwilą emotka
29 lis 22:36
Mariusz: 29 lis 2019 20:20 "nie mam kalkulatora z pierwiastkiem 3 stopnia proszę to obliczyć. pokazać co i jak" Chcesz wiedzieć jak pisemnie wyciągać pierwiastek trzeciego stopnia Działa to na podobnej zasadzie co wyciąganie pierwiastka kwadratowego tylko będzie trochę więcej obliczeń (10a+b)3=1000a3+300a2b+30ab2+b3 (10a+b)3−1000a3=300a2b+30ab2+b3 (10a+b)3−1000a3=(300a2+30ab+b2)b (10a+b)3−1000a3=((300a2+b2)+30ab)b Dzielisz pierwiastkowaną liczbę na trzycyfrowe grupy od strony przecinka podążając w obie strony Od grupy najbardziej na lewo odejmujesz sześcian pewnej cyfry tak aby różnica była najmniejszą liczbą nieujemną Do różnicy dopisujesz następną grupę Do potrojonego kwadratu aktualnego przybliżenia dopisujesz kwadrat cyfry następnego przybliżenia a następnie do tej liczby dodajesz potrojony iloczyn aktualnego przybliżenia i cyfry następnego przybliżenia przesunięty o jedną pozycję w lewo Następnie liczbę mnożysz przez cyfrę następnego przybliżenia Tak utworzoną liczbę odejmujesz od różnicy cyfrę następnego przybliżenia dobierasz tak aby różnica była najmniejszą liczbą nieujemną Obliczenia kontynuujesz dopóki różnica będzie różna od zera i nie uzyskasz żądanego przybliżenia 3400=7.36806... 343 57000|(14709+210*3)*3 46017 10983000|(1598736+2190*6)*6 9671256 1311744000|(162508864+22080*8)*8 1301484032 10259968000|(162862272..+221040*.)*. 10259968000000|(1628622720036+2210400*6)*6 9771815888616
30 lis 11:16
Mariusz: Tutaj będziesz wyciągać pierwiastek z nieco innej liczby bo to kula a nie sześcian ale chciałem ci pokazać na przykładzie jak pisemnie wyciągać pierwiastek trzeciego stopnia W powyższym sposobie wykorzystujemy pozycyjny zapis liczby oraz wzory skróconego mnożenia
30 lis 11:29