matematykaszkolna.pl
Pomocy Sabina: Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x) =x do kwadratu − x+5 oraz równanie jej osi symetrii.
19 lis 10:16
Blee: f(x) = x2 − x + 5 zapoznaj się z teorią: https://matematykaszkolna.pl/strona/79.html
19 lis 10:36
19 lis 10:36