matematykaszkolna.pl
18 kwi 11:26
18 kwi 11:33
kurczak: Dzięki a skąd te 135 stopni ?
18 kwi 11:40
kurczak: ?
18 kwi 12:10
kukuryku: yolo
18 kwi 22:38
Mila: rysunek 1) (n−2)*180− suma kątów wewnętrznych w n−kącie wypukłym n=8 (8−2)*180=1080− suma kątów wewnętrznych w ośmiokącie.
 1080o 
2) |∡A|=

=135o− miara kąta wewnętrznego w ośmiokącie foremnym
 8 
Narysowana przekątna jest dwusieczną kąta A i kąta B
 135 
α=

 2 
δ=135o−90o=45o α+δ+γ=180o γ=180o−45o−67.5o=67.5o β=180o−67.5o=112.5o
19 wrz 20:35
20 wrz 00:05