matematykaszkolna.pl
Oblicz przybliżoną wartość wyrażenia Zenoon z Doliny: Oblicz przybliżoną wartość wyrażenia: 0,98 * ln0,98 Bardzo proszę o rozwiązanie, niestety nie mogę sobie poradzić z tym . Każda podpowiedź się liczy
3 sty 19:47
Rivek: f(x0+Δ)≈f(x0)+df(x0)(Δx) Δx=x−x0 x0=1 Δ=−0.02 f(x)=lnx ds(x0) − pochodna w punkcie x0
3 sty 19:51
Weronika: móglby mi ktoś pomoc to rozwiązac? Za pomoca różniczku funkcji dwoch zmiennych oblicz przybliżoną wartośc wyrażenia: 3(4.02)3 + (0.01)2
11 wrz 10:22
Bogdan: Weroniko, wejdź tu 153482 i tu 153611, znajdziesz podobne przykłady.
11 wrz 10:35
AS: Wzór na różniczkę dwóch zmiennych
 δf δf 
df(x,y) =

(xo,yo)*Δx +

(xo,yo)*Δy
 δx δy 
W naszym przypadku f(x,y) = 3x3 + y3 , xo = 4 , yo = 0 , Δx = 0.02 , Δy = 0.01 Pochodne cząstkowe
δf 1 x2 

=

(x3 + y3)−2/3*3*x2 =

δx 3 3(x3 + y3)2 
δf y2 

=

δy 3(x3 + y3)2 
Podstawiając dane liczbowe
 16 0 
df(x,y) =

*0.02 +

*0.01 = 0.02
 3642 3642 
11 wrz 12:06
Metis: Poprawka: f(x,y) = 3x3+y2
24 kwi 00:56
Anna: 9,12
10 cze 14:05
daras: @Anna też podobnie
10 cze 14:49