rozwiązanie
Dach wieży ma kształt powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 4m. Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. a) Sporządź pomocniczy rysunek i zaznacz na nim podane w zadaniu wielkości. b) Oblicz, ile sztuk dachówek należy kupić, aby pokryć ten dach, wiedząc, że do pokrycia 1m^2 potrzebne są 24 dachówki. Przy zakupie należy doliczyć 8% dachówek na zapas. Ostrosłup czworokątny. Funkcje trygonometryczne. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Pole trójkąta.