rozwiązanie
Szkic przedstawia kanał ciepłowniczy, którego przekrój poprzeczny jest prostokątem. Wewnątrz kanału znajduje się rurociąg składający się z trzech rur, kążda o średnicy zewnętrznej $1\m$. Oblicz wysokość i szerokość kanału ciepłowniczego. Wysokość zaokrąglij do 0,01\m. Twierdzenie Pitagorasa.