Teoria
rozwiązanie
Oblicz potęgi: -5^3; -3^4; -2,3^2; -(1/2)^6 Potęgowanie liczb ujemnych. Potęgowanie ułamków.