Teoria
rozwiązanie
Oblicz potęgi: (-2)^3; (-2)^4; (-1,7)^2; (-1/2)^3 Potęgowanie liczb ujemnych. Potęgowanie ułamków.