rozwiązanie
Niech Omega będzie zbiorem wszystkich zdarzeń elementarnych i A w Omega, B wOmega. Oblicz P(AnB) wiedząc, że P(AuB)={5/8}, P(A)={1/2}, P(B')={3/4}. Sprawdź, czy zdarzenia A i B są zdarzeniami niezależnymi? Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa. Niezależne zdarzeń.