rozwiązanie
Upraszczając pierwiastek kwadratowy z liczby 27+10pierw.2, zapiszemy ją w postaci kwadratu sumy dwóch liczb. Postępujemy następująco: Wzory skróconego mnożenia.