rozwiązanie
Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=(2m-5)x+22 jest rosnąca dla A. m>2/5 B. m>2,5 C. m>0 D. m>2 Funkcja liniowa. Funkcja liniowa rosnąca. Współczynnik kierunkowy prostej.