rozwiązanie
Para (Ω,P) jest przestrzenią probabilistyczną, a A⊂Ω i B⊂Ω są zdarzeniami niezależnymi. Wykaż, że jeżeli P(A∪B)=1, to jedno z tych zdarzeń jest zdarzeniem pewnym tj. P(A)=1 lub P(B)=1. Niezależne zdarzeń.