Teoria
rozwiązanie
Wykonaj dzielenie korzystając ze schematu Hornera: (3x^5-2x^4-x+1):(x+1) Schemat Hornera.