Teoria
rozwiązanie
Wykonaj dzielenie korzystając ze schematu Hornera: (2x^3-x+3):(x-4) Schemat Hornera.