Teoria
rozwiązanie
Wykonaj dzielenie korzystając ze schematu Hornera: (3x^4+6x^3-2x^2+3x+5):(x+2). Schemat Hornera.