rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n), określony dla wszystkich liczb naturalnych n≥1. Suma dwudziestu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 20a_21 + 62. Oblicz różnicę ciągu (a_n). Suma ciągu arytmetycznego.