rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 2,3x,3x+2,3x+4 jest równa 13/2. Wynika stąd, że A. x=9 B. x=13/2 C. x=5/9 D. x=2 Średnia arytmetyczna.