rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. W pudełku znajdują się płytki z literami. Na każdej płytce jest wydrukowana jedna litera - spółgłoskowa albo samogłoskowa. Płytek z literami spółgłoskowymi jest o 25% więcej niż płytek z literami samogłoskowymi. Losujemy jedną płytkę. Prawdopodobieństwo wylosowania płytki z literą samogłoskową jest równe A. 0,75 B. 0,25 C. 4/9 D. 5/9 Prawdopodobieństwo. Skracanie ułamków.