rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Dane są okrąg i prosta styczna do tego okręgu w punkcie A. Punkty B i C są położone na okręgu tak, że BC jest jego średnicą. Cięciwa AB tworzy ze styczną kąt o mierze 40° (zobacz rysunek). Miara kąta ABC jest równa A. 20° B. 40° C. 45° D. 50° Styczna. Kąt prosty. Trójkąt równoramienny. Okrąg, koło, promień, średnica, cięciwa.