rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Kąt o mierze α jest ostry i tgα =√5. Wtedy A. cos²α = 1/6 B. cos²α = 1/5 C. cos²α = √5/5 D. cos²α = 5/6. Wzory trygonometryczne.