rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Ciąg geometryczny (a_n), określony dla każdej liczby naturalnej n≥1, jest rosnący i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Ponadto spełniony jest warunek a_3 = a_1 ⋅ a_2. Niech q oznacza iloraz ciągu (a_n). Wtedy A. a_1=1/q B. a_1 = q C. a_1 = q² D. a_1 = q³ Ciąg geometryczny.