rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Dane są ciągi (a_n), (b_n), (c_n), (d_n), określone dla każdej liczby naturalnej n≥1 wzorami: a_n=20n+3, b_n=2n^2-3, c_n=n^2+10n-2, d_n=n+187/n. Liczba 197 jest dziesiątym wyrazem ciągu A. (a_n) B. (b_n) C. (c_n) D. (d_n) Wzór ogólny ciągu.