rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Równanie x²-7x / x²-49 = 0 ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie A. jedno rozwiązanie. B. dwa rozwiązania. C. trzy rozwiązania. D. cztery rozwiązania. Dziedzina wyrażenia wymiernego. Zbiory liczbowe.