rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających jednocześnie nierówności 0 < 7-3x oraz 7-3x ≤ 5x-3. Przedziały liczbowe. Skracanie ułamków.