rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (x-1)² - (2-x)² jest równe A. 2x-3 B. 2x^2-6x-3 C. (2x-3)^2 D. 9 Wzór skróconego mnożenia.