rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Niech log_3 18 = c. Wtedy log_3 54 jest równy A. c-1 B. c C. c+1 D. c+2. Wzory z logarytmami.