rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Wartość wyrażenia √2⋅(√2-√3) + √3⋅(√2-√3) jest równa A. 5-2√6 B. 5 C. 5+2√6 D. -1 Wzór na pierwiastkowanie. Działania na liczbach ujemnych.