Arkusz z próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w grudniu 2017 roku. Zadania i rozwiązania.