Arkusz z próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbył się 19 grudnia 2018 roku. Zadania i rozwiązania.