Arkusz z egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w kwietniu 2019 roku. Zadania i rozwiązania.