rozwiązanie
Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=ax+b, a punkt M=(3,-2) należy do wykresu tej funkcji. Wspołczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy A. 1; B. 3/2; C. -3/2; D. -1. Miejsce zerowe funkcji.