rozwiązanie
Proste opisane równaniami y = (2/(m-1))x + m - 2 oraz y = mx + 1/(m+1) są prostopadłe, gdy A. m = 2; B. m = 1/2; C. m = 1/3; D. m = -2. Proste równoległe i prostopadłe.