rozwiązanie
Funkcja liniowa. Wykresy prostopadłe. Znajdywanie wzoru funkcji liniowej na podstawie punktu. Wzór na współczynniki kierunkowe funkcji liniowych prostopadłych. Proste równoległe i prostopadłe.