Zadania z matury poprawkowej z matematyki na poziomie podstawowym - sierpień 2015