Dlaczego suma kątów w czworokącie wynosi 360 stopni? Ano dlatego...