rozwiązanie
Udowodnij, że dla każdych dwóch liczb rzeczywistych dodatnich x, y prawdziwa jest nierówność (x+1)(x/y) + (y+1)(y/x) > 2. Wzory skróconego mnożenia.