rozwiązanie
Dana jest funkcja f określona wzorem f(x) = |x+3| + |x-3| / x dla każdej liczby rzeczywistej x=0. Wyznacz zbiór wartości tej funkcji. Zbiór wartości funkcji.