Zadania z matury poprawkowej, która odbyła się w sierpniu 2013 roku.