rozwiązanie
Liczba (-3) jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2m-1)x+9. Wtedy A. m = -2, B. m = 0, C. m = 2, D. m = 3. Miejsce zerowe funkcji.