rozwiązanie
Zadanie 20 z matury podstawowej - maj 2013. Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest A. czworokąt, B. pięciokąt, C. sześciokąt, D. dziesięciokąt Graniastosłupy proste i pochyłe.